2021-2022 Rotary International President Shekhar Mehta announces his theme at Rotary International General Assembly.  Click HERE to listen to announcement speech.
                                      
Sponsors